Beëdigde Tolken en vertalers
in het Publieke Domein
Selecteer een pagina

Uw belang voorop

De Nederlandse Unie van Beëdigde Tolken en Vertalers in het Publieke Domein is de enige specialistische vakbond en een overkoepelende beroepsvereniging van Beëdigde Tolken en Vertalers die werkzaam zijn in het Publieke Domein in Nederland. Nubveto behartigt de belangen van deze beroepsgroep in de meest ruimste zin van het woord. Het lidmaatschap staat open voor beëdigde tolken en vertalers in het publieke domein.

Als beëdigd Tolk of Vertaler in het publieke domein speelt u een onmisbare rol in de samenleving. Of het nu gaat om de uitvoering van internationale verdragen waar Nederland deel van uitmaakt in het kader van mensenrechten, het helpen van nieuwkomers in onze maatschappij hun weg te vinden, of het helpen veilig te houden van de samenleving. U bent bij het uitvoeren van deze taken hard nodig, of liever gezegd onmisbaar. Toch krijgen tolken en vertalers niet de erkenning en waardering die ze toekomt. Het zal u niet ontgaan zijn dat met name de overheid het beroep van tolk en vertaler met alle beschikbare middelen probeert te degraderen. Middels aanbestedingen van de bemiddeling van tolk- en vertaaldiensten aan commerciële

investeringsmaatschappijen, wordt het beroep stap voor stap gedegradeerd van een beroep waarin zeer veel talent, kennis en opleiding nodig is, tot een beroep waarin alles draait om zoveel mogelijk winst voor deze investeringsmaatschappijen. Steeds meer mensen die ver onder het wettelijk vereiste C1 niveau opereren mogen zich in strijd met de wet tolk of vertaler noemen. Dat dit grote gevolgen heeft voor de kwaliteit, wil de overheid in zijn tunnelvisie van marktwerking niet onder ogen zien. Nubveto wil hier samen met u iets aan doen.

 

Nubveto, voor een toekomst waarin alles draait om kwaliteit!

Ik zoek een