Beëdigde Tolken en vertalers
in het Publieke Domein
Selecteer een pagina

Wat kan de Nubveto voor u als beëdigd tolk of vertaler in het publiek domein doen:

 • Uw belangen ten opzichte van uw opdrachtgevers behartigen
 • Erkenning en waardering voor uw beroep
 • Betere werkomstandigheden
 • Betere beloning voor uw onmisbare diensten
 • Aantrekkelijke kortingen op cursussen in het kader van de verplichte Permanente Educatie
 • Deskundigheidsbevordering middels opleidingen en cursussen
 • Verzekeringen zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een rechtsbijstandverzekering

Nubveto, thuishaven voor beëdigde tolken en vertalers in het publieke domein.

 • Ieder lid wordt geacht de erecode te kennen en zich daaraan te houden.
 • Nubveto beëdigde tolken en vertalers verrichten bij iedere opdracht hun werk naar uiterste bekwaamheid en zorgvuldigheid, in het bewustzijn van de verantwoordelijkheid die door deze taak op hun schouders rust.
 • Zij nemen alleen opdrachten aan waarvoor zij de vereiste kennis en vaardigheden bezitten.
 • Zij stellen zich tijdens de uitoefening van hun beroep professioneel en neutraal op.
 • Zij nemen gepaste discretie in acht ten aanzien van de kennis die zij door een opdracht verkrijgen.
 • Zij zullen die kennis niet gebruiken om zichzelf of anderen op onoorbare wijze te bevoordelen of te benadelen.
 • Zij verrichten iedere opdracht op eigen naam en dragen daarvoor zelf de verantwoordelijkheid.
 • Zij waarmerken alleen door henzelf vervaardigde beëdigde vertalingen met hun eigen naam en stempel.
 • Zij overtreden geen wetten en zijn en blijven van onbesproken gedrag.
 • Zij zijn collegiaal jegens collega’s.
 • Zij ondertekenen de erecode en binden zich daarmee aan de verplichting de regels van deze code na te leven.

U kunt bij de Nubveto terecht voor cursussen in het kader van de verplichte Permanente Educatie. Maar ook voor volledige opleidingen voor beëdigd tolk of vertaler. Hiervoor werkt de Nubveto uitsluitend samen met erkende en vooraanstaande opleidingsinstituten zoals het SIGV instituut. Als u geïnteresseerd bent in een opleiding tot beëdigd tolk of vertaler, kunt u via het secretariaat contact opnemen. U kunt een email sturen aan info@www.nubveto.nl.

Wij zijn gaarne bereid om u wegwijs te maken in bestaande erkende opleidingen.

Ondervindt u problemen bij de uitvoering van u diensten als beëdigd tolk of vertaler, dan kunt u die via het onderstaande formulier melden. We zullen uw klacht beoordelen en zo nodig ontvangt u (juridisch)bijstand om tot een oplossing te komen.

   
  Contactgegevens

  Klachtgegevens

  Wat kan de Nubveto voor u als beëdigd tolk of vertaler in het publiek domein doen:

  • Uw belangen ten opzichte van uw opdrachtgevers behartigen
  • Erkenning en waardering voor uw beroep
  • Betere werkomstandigheden
  • Betere beloning voor uw onmisbare diensten
  • Aantrekkelijke kortingen op cursussen in het kader van de verplichte Permanente Educatie
  • Deskundigheidsbevordering middels opleidingen en cursussen
  • Verzekeringen zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een rechtsbijstandverzekering

  Nubveto, thuishaven voor beëdigde tolken en vertalers in het publieke domein.

  Ieder lid wordt geacht de erecode te kennen en zich daaraan te houden.

  Nubveto beëdigde tolken en vertalers verrichten bij iedere opdracht hun werk naar uiterste bekwaamheid en zorgvuldigheid, in het bewustzijn van de verantwoordelijkheid die door deze taak op hun schouders rust

  Zij nemen alleen opdrachten aan waarvoor zij de vereiste kennis en vaardigheden bezitten.

  Zij stellen zich tijdens de uitoefening van hun beroep professioneel en neutraal op.

  Zij nemen gepaste discretie in acht ten aanzien van de kennis die zij door een opdracht verkrijgen.

  Zij zullen die kennis niet gebruiken om zichzelf of anderen op onoorbare wijze te bevoordelen of te benadelen.

  Zij verrichten iedere opdracht op eigen naam en dragen daarvoor zelf de verantwoordelijkheid.

  Zij waarmerken alleen door henzelf vervaardigde beëdigde vertalingen met hun eigen naam en stempel.

  Zij overtreden geen wetten en zijn en blijven van onbesproken gedrag.

  Zij zijn collegiaal jegens collega’s.

  Zij ondertekenen de erecode en binden zich daarmee aan de verplichting de regels van deze code na te leven.

  U kunt bij de Nubveto terecht voor cursussen in het kader van de verplichte Permanente Educatie. Maar ook voor volledige opleidingen voor beëdigd tolk of vertaler. Hiervoor werkt de Nubveto uitsluitend samen met erkende en vooraanstaande opleidingsinstituten zoals het SIGV instituut. Als u geïnteresseerd bent in een opleiding tot beëdigd tolk of vertaler, kunt u via het secretariaat contact opnemen. U kunt een email sturen aan info@www.nubveto.nl.

  Wij zijn gaarne bereid om u wegwijs te maken in bestaande erkende opleidingen.

  Ondervindt u problemen bij de uitvoering van u diensten als beëdigd tolk of vertaler, dan kunt u die via het onderstaande formulier melden. We zullen uw klacht beoordelen en zo nodig ontvangt u (juridisch)bijstand om tot een oplossing te komen.

    
   Contactgegevens

   Klachtgegevens