Nubveto is er voor u

Wat kan de Nubveto voor u als beëdigd tolk of vertaler in het publiek domein doen:

  • Uw belangen ten opzichte van uw opdrachtgevers behartigen
  • Erkenning en waardering voor uw beroep
  • Betere werkomstandigheden 
  • Betere beloning voor uw onmisbare diensten
  • Aantrekkelijke kortingen op cursussen in het kader van de verplichte Permanente Educatie
  • Deskundigheidsbevordering middels opleidingen en cursussen
  • Verzekeringen zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een rechtsbijstandverzekering

 

Nubveto, thuishaven voor beëdigde tolken en vertalers in het publieke domein