Nieuws

 


 

15-05-2019
Beste leden,

U kunt zich aanmelden voor de ALV op 25 mei a.s. tot uiterlijk donderdag 23 mei jl.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 


10-05-2019
Beste leden,

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de ALV van 25 mei a.s.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


28-01-2019
Het tijdstip van het Algemeen Overleg is 14:30 uur. Deze informatie kunt u ook vinden op de website van de Tweede Kamer.

Het bestuur.


24-12-2018
Beste collega’s,

Het bestuur wenst u prettige kerstdagen en een zeer voorspoedig 2019 toe. 


Met collegiale groet,

Het bestuur


Download: BB674850-3646-41A2-90FF-5343C9D1F65D.jpeg
21-12-2018
Beste collega's,

Via de link hieronder kunt u een uitspraak lezen van de Europese Ombudsman over het niet tijdig uitbrengen van een verslag over de naleving van de EU-richtlijn inzake vertolking en vertaling in strafprocedures door de lidstaten.

Met collegiale groet,

Het bestuur.

---------------------------------

Dear Colleagues,

 

The decision of the European Ombudsman in case OI/6/2018/LM on the European Commission’s failure to report on time on Member States’ compliance with Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings was published on the Ombudsman's website yesterday. You can read the text here: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/107489

 

Kind regards,

EULITA Secretariat

 

European Legal Interpreters

and Translators Association

 

info@eulita.eu / www.eulita.eu

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "EULITA Mailbox" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to eulita-mailbox+unsubscribe@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/eulita-mailbox.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.Download: BB674850-3646-41A2-90FF-5343C9D1F65D.jpeg
23-11-2018
Per abuis is in het voorgaande bericht de zin die betrekking heeft op de korting niet vermeld. U ontvang hierbij het volledige bericht.

Met collegiale groet,

Het bestuur.

-------------------------------------------------------------------

Op 8 december organiseert OCPE de workshop ‘Cybercrime: wat een tolk en vertaler moet weten voor zijn werk en zijn eigen (online) veiligheid’.  Het programma is exclusief ontwikkeld voor OCPE en wordt verzorgd door Ray de Graaf – cybercrime deskundige bij de politie. Op het programma staat o.a. definitie en soorten cybercrime, terminologie, opsporingsmethoden van de politie, darkweb, cryptocurrency, witwassen, ondermijning. Daarnaast  krijgt u tips hoe u, als computergebruiker met veel vertrouwelijke gegevens, zich tegen cybercrime kunt wapenen.

 

Graag een laptop meenemen; u gaat  zelf een aantal spannende dingen doen zoals de darkweb verkennen. Geen laptop? Neem dan contact met OCPE op.

 

Leden van de Nubveto en SIGV-coöperatie ontvangen een aanzienlijke korting, ze betalen dan 200 Euro (ex BTW) ipv 240 Euro (ex BTW)

 

Voor meer informatie en inschrijving kunt u hier klikken. Graag bij Opmerkingen vermelden ‘Lid SVG-coöperatie’.  De korting wordt op de factuur verwerkt.

 

Met vriendelijke groet en tot ziens,

Danuta Jong

Info@ocpe.nl |  020-690 84 95

www.ocpe.nl

 Download: BB674850-3646-41A2-90FF-5343C9D1F65D.jpeg
23-11-2018

Beste collega's,

Graag uw aandacht voor onderstaand bericht.

Met collegiale groet,

Het bestuur.

-------------------------------------------------------------

Op 8 december organiseert OCPE de workshop ‘Cybercrime: wat een tolk en vertaler moet weten voor zijn werk en zijn eigen (online) veiligheid’.  Het programma is exclusief ontwikkeld voor OCPE en wordt verzorgd door Ray de Graaf – cybercrime deskundige bij de politie. Op het programma staat o.a. definitie en soorten cybercrime, terminologie, opsporingsmethoden van de politie, darkweb, cryptocurrency, witwassen, ondermijning. Daarnaast  krijgt u tips hoe u, als computergebruiker met veel vertrouwelijke gegevens, zich tegen cybercrime kunt wapenen.

Graag een laptop meenemen; u gaat  zelf een aantal spannende dingen doen zoals de darkweb verkennen. Geen laptop? Neem dan contact met OCPE op.

 

Leden van NUBVETO

Voor meer informatie en inschrijving kunt u hier klikken. Graag bij Opmerkingen vermelden ‘Lid SVG-coöperatie’.  De korting wordt op de factuur verwerkt.

Met vriendelijke groet en tot ziens,

Danuta Jong

Info@ocpe.nl |  020-690 84 95

www.ocpe.nl

 Download: BB674850-3646-41A2-90FF-5343C9D1F65D.jpeg
10-10-2018

Beste collega’s,

Zoals eerder aangekondigd hebben wij gisteren, 9 oktober 2018, een overleg gehad met het ministerie van J&V inzake het programma Tolken in de Toekomst en de daarmee samenhangende onderwerpen zoals het register, uitwijklijst, tarieven etc. Wij kunnen u alvast melden dat het een positief en constructief gesprek is geweest waarbij we hebben vastgesteld dat de standpunten van de beroepsgroep worden meegewogen in de besluitvorming ten aanzien van het register en andere aspecten van het programma. In ieder geval kunnen we melden dat er sprake is van mogelijkheden om als overheid en beroepsgroep in nadere overleggen tot elkaar te komen. Afgesproken is dat wij uiterlijk over een week een bericht zullen ontvangen vanuit het departement waarin de mogelijkheden zullen worden benoemd. U zult hier volgende week uitgebreid over worden bericht. Verder kunnen we u melden dat het programma nog niet is afgerond en derhalve zijn er geen besluiten genomen over de genoemde onderwerpen.

Wij komen hier volgende week uitgebreid op terug. Tot die tijd vragen wij u om uw geduld te bewaren.

Met collegiale groet,

Het bestuur.Download: BB674850-3646-41A2-90FF-5343C9D1F65D.jpeg
19-09-2018

Beste collega's,

 

Op 9 juli jl. hebben wij jullie geïnformeerd over de reactie van het ministerie van J&V op onze bezwaren tegen het programma Tolken in de toekomst. Over deze reactie waren en zijn wij teleurgesteld. Zoals wij jullie hebben laten weten zijn wij voornemens actie te voeren. Dit voornemen staat nog steeds. Echter, het ministerie heeft aangedrongen op een laatste overlegmogelijkheid om alsnog meer transparantie te geven over het Programma en hoe de input vanuit onze achterban daarin een belangrijk onderdeel wordt. Dat is in ieder geval onze insteek voor dat overleg. De tolken & vertalers zijn immers degenen die het werk moeten doen en dienen een belangrijke rol te spelen in dit Programma. Onze speerpunten zijn daarbij een goed tarief en kwaliteit van het werk.

Dit overleg vindt plaats op 9 oktober as. Omdat het belangrijk is dat wij – indien het overleg niet leidt tot een voor jullie bevredigend resultaat – direct klaar moeten staan om actie te voeren, verzoeken wij iedereen om zoveel mogelijk binnen het eigen netwerk aandacht te genereren voor mogelijke acties. We moeten met méér zijn om echt het verschil te kunnen maken.

Ter voorbereiding op het overleg hebben wij met diverse tolken & vertalers gesprekken gevoerd. Wij hebben een goed beeld van de belangrijkste knelpunten en daar staan we pal voor.

Kort na 9 oktober informeren wij jullie over het resultaat van het overleg.

Met collegiale groet,

Het bestuurDownload: BB674850-3646-41A2-90FF-5343C9D1F65D.jpeg
18-06-2018
Beste collega’s,

in het kader van een eerdere oproep door het ministerie van Buitenlandse Zaken, ontvangt u hierbij een update. Zie hiervoor het bericht hieronder.

Met collegiale groet,

Het bestuur. 

——————————————————————————————————————————————————————————

Hierbij een update over de selectieprocedure en de voorlichting van WerkenbijdeEU.  

 

  1. De inschrijfperiode is verlengd en sluit nu op dinsdag 3 juli om 12 uur ’s middags.
  2. Op dinsdag 26 juni organiseert WerkenbijdeEU een Facebook Live sessie vanuit Luxemburg met een jurist-vertaler. Van 16.30 – 17.15uur kunnen geïnteresseerden meer te weten komen over het werken bij de Nederlandse vertaalafdeling en de mogelijkheden bij het Hof. Uiteraard is er ook voldoende tijd voor het stellen van vragen.  

 

 

LinkedIn:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6413391088542842880

Facebook:https://www.facebook.com/werkenbijdeEU/posts/10156691140156424Download: BB674850-3646-41A2-90FF-5343C9D1F65D.jpeg
10-06-2018

 

Geachte collega's, 

Op 9 mei jl. hebben wij het ministerie van Justitie en Veiligheid namens de aanwezigen op het congres van 21 april, een brief gestuurd met daarin de knelpunten en eisen ten aanzien van het programma tolken in de toekomst. Vorige week hebben wij een herinnering gestuurd met daarin het dringende verzoek om uiterlijk 12 juni a.s. te reageren op de eisen en wensen van de achterban. 

Inmiddels heeft het ministerie laten weten uiterlijk in de derde week van juni zorg te zullen dragen voor een reactie. Zodra de reactie is ontvangen, zullen we ons beraden op de vervolgstappen. Uiteraard wordt u hiervan tijdig op de hoogste gesteld.

 

Met collegiale groet,

Het bestuur.Download: BB674850-3646-41A2-90FF-5343C9D1F65D.jpeg
09-06-2018
Geachte collega's,

Van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben wij onderstaand verzoek ontvangen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich tot 3 juli a.s. hiervoor aanmelden. voor informatie verwijzen wij u naar het bericht hieronder en de bijlage.

Met collegiale groet,

Het bestuur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot dinsdag 3 juli kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de selectieprocedure voor jurist-vertalers. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg zoekt in totaal 16 jurist-vertalers Nederlandse taal. WerkenbijdeEU wil deze carrièrekans graag breed uitzetten binnen de relevante netwerken, o.a. via SIGV/NUBVETO

De huidige vertegenwoordiging Nederlanders bij de vertaalafdeling van het Hof is niet zeer groot, terwijl er wel veel verzoeken komen vanuit Nederland om wetgeving te toetsen. Kennis van Nederlands recht in combinatie met een zeer goede beheersing van het Frans (en een derde EU-taal) is dus belangrijk voor deze vertaaldiensten. Deze functie-eisen maken de werving van geschikte kandidaten echter wel tot een uitdaging.

Hieronder vind je de links naar de social mediaberichten die gedeeld kunnen worden. In de bijlage het PDF bestand die verstuurd kan worden naar de leden. 

 

LinkedIn

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6410775809845456896

 

Facebook

https://www.facebook.com/werkenbijdeEU/photos/a.161491056423.148522.124219116423/10156636752711424/?type=3&theater

 

Twitter

https://twitter.com/werkenbijdeeu/status/1001112339897290752

 


Download: BB674850-3646-41A2-90FF-5343C9D1F65D.jpeg
WerkenbijdeEU - De EU zoekt jurist-vertalers Nederlandse taal.pdf
16-04-2018

Beste registertolken- en vertalers,

Hierbij ontvangt u de uitnodiging en het programma voor het congres van de NUBVETO en FNV van 21 april a.s. Zoals u weet heeft de overheid plannen die ingrijpende gevolgen hebben voor uw toekomst als tolk of vertaler. Als deze plannen doorgezet worden, breken er onzekere tijden voor u aan. Het is daarom van het grootste belang dat u massaal aanwezig bent op het congres om uw stem te laten horen.

Meld u nu aan! Gebruik hiervoor de link: www.fnvzzp.nl/congres21april

In de bijlage treft u het programma aan. 

Het congres wordt gehouden in het Van der Valk hotel Utrecht, Winthontlaan 4 -6, 3526KV Utrecht.

Voor informatie over parkeren en bereikbaarheid zie: https://www.vandervalkhotelutrecht.nl/parkeren/

Kom naar het congres op 21 april a.s. en steun de strijd tegen de afbraak.

 


Download: BB674850-3646-41A2-90FF-5343C9D1F65D.jpeg
WerkenbijdeEU - De EU zoekt jurist-vertalers Nederlandse taal.pdf
15-04-2018
Beste collega's,

Onze Nederlandse situatie was voor de Belgische collega's lange tijd een voorbeeld. Tegenwoordig haalt onze benarde positie zelfs de Belgische pers. Zie kort bericht in de Belgische krant De Standaard.

Met collegiale groet,

Het bestuur


Download: BB674850-3646-41A2-90FF-5343C9D1F65D.jpeg
WerkenbijdeEU - De EU zoekt jurist-vertalers Nederlandse taal.pdf
Vertalers en tolken van overheid dreigen met werkweigering - De Standaard.pdf