Zoekt u een beëdigd Tolk of Vertaler? Raadpleeg het register.


Beëdigd tolk: Tsjechisch

 1.    D. Dijkstra-Stankova It Ljoc (D.)

William Robert Fisherstrjitte 13 - 15    9088 BH   Wirdum Fr 
Telefoon: 058 - 2551913
Mobiel: 06 - 53780862
E-mail: info@ljocht.nl

Beëdigd tolk: Tsjechisch

 2.   drs. H.K. Kulisanova (Hana)

Petersdijk 16    7025CT   Halle 
Telefoon: 0573461653
Mobiel: 0621456537
E-mail: hana@hankacz.nl
RBTV-nummer: 1732
Beëdigd tolk: Tsjechisch Slowaaks
Beëdigd vertaler: Tsjechisch-Nederlands Nederlands-Tsjechisch Slowaaks-Nederlands